POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Respectăm confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal. Nu vom impărtăşi niciodată datele tale cu caracter personal, dar nici adresa de e-mail, numărul de telefon, etc. unei terțe părţi.

Fiecare utilizator al paginii noastre de internet are posibilitatea de a alege dacă doreşte să foloseasca pagina noastră de internet, sub ce formă şi ce fel de informaţii personale să ofere. Dacă, din diverse motive, nu doreşti să-ţi păstrezi înregistrate datele tale personale, atunci ai dreptul să le ştergi sau să nu mai vizitezi pagina noastră de internet.

Acceptând Politica de Confidenţialitate ţi-ai dat acordul pentru primirea corespondenţei din partea noastră.


DATELE COLECTATE CÎND NE CONTACTEZI

  Atunci cînd ne contactezi prin intermediul paginii de internet, telefon, e-mail, etc. ne transmiţi datele tale personale, ca de ex. prenume, nume, adresa de e-mail, etc. Datele colectate în timpul corespondenţei tale prin intermediul paginii noastre de internet vor fi folosite doar pentru a putea răspunde mai uşor cererilor tale.


Scrieți codul de securitate: